Υπηρεσίες

 

Διαφορική διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία), ή άλλων αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην μάθηση και εκπαίδευση, όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), διανοητική καθηστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, ελλειπή εκπαίδευση, κ.λ.π..

Βοήθεια αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών με νοητικές ασκήσεις, διδασκαλία μαθησιακών δεξιοτήτων, και παρακολούθηση εξελικτικής πορείας.

Στήριξη και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης του μαθητή.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια γονέων και εκπαιδευτικών για την καλλίτερη κατανόηση των αιτίων που προκαλούν δυσκολίες στην μάθηση και εκπαίδευση, αλλά και για διδασκαλία τεχνικών αντιμετώπισης του μαθητή με σωστή οριοθέτηση, επιβραύευση και στέρηση, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες και να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Ομάδες στήριξης για γονείς με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, και για ενηλίκους που έχουν οι ίδιοι μαθησιακές δυσκολίες.

Νευροανάδραση ( neurofeedback ) για αντιμετώπιση ΔΕΠ-Υ, και διαταραχών άγχους.

 

Η διαφορική διάγνωση βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τις διανοτικές δυνάμεις και αδυναμίες του μαθητή καθώς και τα αίτια τέτοιων αδυναμιών ώστε να σχεδιάσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη βοήθεια προς τον μαθητή. Το λεπτομερές ιστορικό βοηθάει να φανούν πιθανές κληρονομικές η εξελικτικές προδιαθέσεις. Τα ερωτηματολόγια και τα σταθμισμένα τεστ συγκρίνουν τις απαντήσεις και τις επιδόσεις του μαθητή σε συγκεκριμένες ψυχολογικές και διανοντικές λειτουργίες με δεδομένα από άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλλου που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να φανούν οι συγκεκριμένες δυνάμεις και αδυναμίες του μαθητή. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημμα (ΗΕΓ) συγκρίνει με παρόμοιο τρόπο τη λειτουργία του εγκεφάλου με δεδομένα από άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλλου, ώστε να φανούν πιθανές εγκεφαλικές ιδιαιτερότητες. Τέτοιες ιδιαιτερότητες μπορούν να επιβεβαιώσουν υποθέσεις για τα αίτια της μαθησιακής δυσκολίας, αλλά και να καθοδηγήσουν την άσκηση του εγκεφάλου με νευροανάδραση (ηλεκτροεγκεφαλογραφική ανατροφοδότηση, Αγγλικά neurofeedback, ή EEG biofeedback ).

Η νευροανάδραση είναι μία μέθοδος άσκησης του εγκεφάλου, κατά την οποία κάποιος μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αλλάζει λειτουργίες του εγκεφάλου του. Η αναγνώριση αυτή γίνεται δυνατή μέσω του ΗΕΓ το οποίο δίνεται (ανατροφοδοτείται) σε κατανοητή μορφή μέσω οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αν παρομοιάσουμε το ΗΕΓ σαν καθρέφτη και τον εγκέφαλο σαν μυ, η νευροανάδραση βοηθάει στην εκγύμναση του εγκεφάλου όπως ο καθρέφτης βοηθάει τον αρσιβαρίστα να γυμνάσει τους μύες που θέλει.

Η νευροανάδραση εφαρμόζεται με επιτυχία στην αντιμετώπιση επιληψίας, Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), και διαταραχών του άγχους, αλλά και στην μεγιστοποίηση των διανοητικών ικανοτήτων αναξαρτήτου παθολογίας (π.χ., βελτίωση συγκέντρωσης αθλητών), ενώ γίνεται έρευνα για την εφαρμογή της στην αντιμετώπιση άλλων παθήσεων όπως η κατάθλιψη, η διανοητική έκπτωση από κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή εγκεφαλικό επισόδειο, η σχιζοφρένεια, η δυσλεξία, κ.α.

Η νευροανάδραση για την ΔΕΠ-Υ απαιτεί συνήθως 40-80 συνεδρίες, κατά προτίμηση ανά δύο την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα της νευροανάδρασης στην αποτελεσματική μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ είναι μόνιμα στο βαθμό που είναι τα αποτελέσματα κάθε βιοανάδρασης. Η νευροανάδραση είναι μια τεχνική που απαιτεί ειδικές γνώσεις και πρέπει να γίνεται μόνο από ανάλογα εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Στις Η.Π.Α. υπάρχει οργανισμός για την έκδοση πιστοποιητικών επαγγελματιών που έχουν επάρκεια για να κάνουν βιοανάδραση και νευροανάδραση, το Biofeedback Certification Institute of America (BCIA, www.bcia.org), ενώ σημαντικά διεθνή σωματεία για την προώθηση τηε έρευνας και της επιμόρφωσης σε θέματα νευροανάδρασης είναι η International Society for Neurofeedback and Research (ISNR, www.isnr.org), η Association for Applied Psychophysiology & Biofeedback (AAPB, www.aapb.org), και η Society for Applied Neuroscience (SAN, www.applied-neuroscience.org).

 

Ποσοτικό ΗΕΓ (πΗΕΓ, qEEG )Το ποσοτικό ΗΕΓ (πΗΕΓ, qEEG ) είναι ένα ΗΕΓ ψηφιακά καταγεγραμμένο και ποσοτικοποιημένο που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε διάφορες παραμέτρους του ΗΕΓ με νόρμες από μια σταθμισμένη βάση δεδομένων. Αποκλίσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας από τον μέσο όρο συσχετίζονται μεταξύ άλλων με παράγοντες που προκαλούν δυσκολίες στην μάθηση (π.χ., η ΔΕΠ-Υ σχετίζεται συνήθως με ιδιαίτερα αυξημένες τις χαμηλές συχνότητες, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές με ιδιαίτερα αυξημένες τις υψηλές συχνότητες).