Μαθησιακές δυσκολίες

 

Διαφορική διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία), ή άλλων αιτίων που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην μάθηση και εκπαίδευση, όπως Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), διανοητική καθηστέρηση, συναισθηματικές διαταραχές, ελλειπή εκπαίδευση, κ.λ.π..

Βοήθεια αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών με νοητικές ασκήσεις, διδασκαλία μαθησιακών δεξιοτήτων, και παρακολούθηση εξελικτικής πορείας.

Στήριξη και ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης του μαθητή.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια γονέων και εκπαιδευτικών για την καλλίτερη κατανόηση των αιτίων που προκαλούν δυσκολίες στην μάθηση και εκπαίδευση, αλλά και για διδασκαλία τεχνικών αντιμετώπισης του μαθητή με σωστή οριοθέτηση, επιβραύευση και στέρηση, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες και να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Ομάδες στήριξης για γονείς με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, και για ενηλίκους που έχουν οι ίδιοι μαθησιακές δυσκολίες.

Νευροανάδραση ( neurofeedback ) για αντιμετώπιση ΔΕΠ-Υ, και διαταραχών άγχους.

Η διαφορική διάγνωση βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τις διανοτικές δυνάμεις και αδυναμίες του μαθητή καθώς και τα αίτια τέτοιων αδυναμιών ώστε να σχεδιάσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη βοήθεια προς τον μαθητή. Το λεπτομερές ιστορικό βοηθάει να φανούν πιθανές κληρονομικές η εξελικτικές προδιαθέσεις. Τα ερωτηματολόγια και τα σταθμισμένα τεστ συγκρίνουν τις απαντήσεις και τις επιδόσεις του μαθητή σε συγκεκριμένες ψυχολογικές και διανοντικές λειτουργίες με δεδομένα από άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλλου που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να φανούν οι συγκεκριμένες δυνάμεις και αδυναμίες του μαθητή. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημμα (ΗΕΓ) συγκρίνει με παρόμοιο τρόπο τη λειτουργία του εγκεφάλου με δεδομένα από άλλους μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου φύλλου, ώστε να φανούν πιθανές εγκεφαλικές ιδιαιτερότητες. Τέτοιες ιδιαιτερότητες μπορούν να επιβεβαιώσουν υποθέσεις για τα αίτια της μαθησιακής δυσκολίας, αλλά και να καθοδηγήσουν την άσκηση του εγκεφάλου με νευροανάδραση (ηλεκτροεγκεφαλογραφική ανατροφοδότηση, Αγγλικά neurofeedback, ή EEG biofeedback ).